ads
♥ رمــــان ...... رمان ...... رمــــان ♥ - ♥ 139- رمان هکر قلب
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 | 17:46 | نويسنده : ♥ غزلک ♥
تمووووووووووووووم شددددددد

گرداورنده:غزل(باب اسفنجي)


[ادامه مطلب]
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 | 17:45 | نويسنده : ♥ غزلک ♥
پست پانزدهم
[ادامه مطلب]
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 | 17:44 | نويسنده : ♥ غزلک ♥
پست چهاردهم
[ادامه مطلب]
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 | 17:38 | نويسنده : ♥ غزلک ♥
پست سيزدهم
[ادامه مطلب]
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 | 17:35 | نويسنده : ♥ غزلک ♥
پست دوازدهم
[ادامه مطلب]
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 | 17:34 | نويسنده : ♥ غزلک ♥
پست يازدهم
[ادامه مطلب]
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 | 17:32 | نويسنده : ♥ غزلک ♥
پست دهم
[ادامه مطلب]
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 | 17:29 | نويسنده : ♥ غزلک ♥
پست نهم


[ادامه مطلب]
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 | 17:26 | نويسنده : ♥ غزلک ♥
پست هشتم


[ادامه مطلب]
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 | 17:24 | نويسنده : ♥ غزلک ♥
پست هفتم
[ادامه مطلب]
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 | 17:18 | نويسنده : ♥ غزلک ♥
پست ششم
[ادامه مطلب]
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 | 17:16 | نويسنده : ♥ غزلک ♥
پست پنجم
[ادامه مطلب]
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 | 17:15 | نويسنده : ♥ غزلک ♥
پست چهارم
[ادامه مطلب]
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 | 17:14 | نويسنده : ♥ غزلک ♥
پست سوم
[ادامه مطلب]
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 | 17:13 | نويسنده : ♥ غزلک ♥

پست دوم


[ادامه مطلب]
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 | 17:11 | نويسنده : ♥ غزلک ♥
پست اول

بچه ها رمانش خيلي قشنگه

اينم خلاصش:

من هلیا....ملقب به هکر قلب...
   و تو پسری مرموز....ملقب به هکر ماشین...
   من دختری که نه عاشق بوده و نه سعی به معشوق شدن داشته...
   داستان من و تو داستان دو آدمی است پر غرور...
    بااز آن من نیست.....
    عشق من تو را به زانو در خواهد آورد...
    یاد من قدم هایت را سست میکند....
    و نگاه من دین و ایمانت را به آتش میکشد و تو در خاکستر چشمان من خواهی سوخت....
    این من نیستم که غرورم را شکسته و اعتراف میکند....
    رمز
قلبت
در دستان من است....
    پس زانو بزن...
    و در آخر....
  من دختری که عاشق نمیشوم....ولی وقتی در های قلبم برای تو باز شد تو را هم دیوانه ی     خودم   میکنم......


  نویسنده:مهلا علی راد

  منبع:نودهشتی


[ادامه مطلب]