رمان

دروغ شیرین 13 ( قسمت آخر )

[ پنجشنبه سوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:36 ] [ ♥ مرضیه ♥ ]
[ ]

دروغ شیرین 12

[ پنجشنبه سوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:34 ] [ ♥ مرضیه ♥ ]
[ ]

دروغ شیرین 11

[ پنجشنبه سوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:32 ] [ ♥ مرضیه ♥ ]
[ ]

دروغ شیرین 10

[ پنجشنبه سوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:30 ] [ ♥ مرضیه ♥ ]
[ ]

دروغ شیرین 9

[ پنجشنبه سوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:27 ] [ ♥ مرضیه ♥ ]
[ ]

دروغ شیرین 8

[ پنجشنبه سوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:23 ] [ ♥ مرضیه ♥ ]
[ ]

دروغ شیرین 7

[ پنجشنبه سوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:21 ] [ ♥ مرضیه ♥ ]
[ ]

دروغ شیرین 6

[ پنجشنبه سوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:20 ] [ ♥ مرضیه ♥ ]
[ ]

دروغ شیرین 5

[ پنجشنبه سوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:17 ] [ ♥ مرضیه ♥ ]
[ ]

دروغ شیرین 4

[ پنجشنبه سوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:15 ] [ ♥ مرضیه ♥ ]
[ ]

دروغ شیرین 3

[ پنجشنبه سوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:13 ] [ ♥ مرضیه ♥ ]
[ ]

دروغ شیرین 2

[ پنجشنبه سوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:11 ] [ ♥ مرضیه ♥ ]
[ ]

دروغ شیرین 1

اســــــــــــــــــــــــــــــم : دروغ شیرین

خلاصه :
آناهید زند دانشجوی پزشکی است او که سالها عاشقانه پسر عمه خود کاوه را دوست داشته فقط به خاطر یک شوخی که از طرف دوست صمیمی خود با کاوه انجام میدهد کاوه او را ترک میکند و با همان دختری که او را به انجام این شوخی تحریک کرده بود ازدواج میکند . آناهید افسرده شده محل کار خود را عوض میکند تا دیگر با کاوه برخورد نداشته باشد .در اونجا ....

نوشته : sparrow  و saghar


ادامه مطلب
سایر قسمت های این رمان
[ پنجشنبه سوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:9 ] [ ♥ مرضیه ♥ ]
[ ]
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر