• سیستان دانلود
 • ads
  ♥ رمــــان ...... رمان ...... رمــــان ♥ - ♥ 56 - رمان دروغ شیرین
  تاريخ : پنجشنبه سوم مرداد 1392 | 15:36 | نویسنده : ♥ آیسان ♥ |
  تاريخ : پنجشنبه سوم مرداد 1392 | 15:34 | نویسنده : ♥ آیسان ♥ |
  تاريخ : پنجشنبه سوم مرداد 1392 | 15:32 | نویسنده : ♥ آیسان ♥ |
  تاريخ : پنجشنبه سوم مرداد 1392 | 15:30 | نویسنده : ♥ آیسان ♥ |
  تاريخ : پنجشنبه سوم مرداد 1392 | 15:27 | نویسنده : ♥ آیسان ♥ |
  تاريخ : پنجشنبه سوم مرداد 1392 | 15:23 | نویسنده : ♥ آیسان ♥ |
  تاريخ : پنجشنبه سوم مرداد 1392 | 15:21 | نویسنده : ♥ آیسان ♥ |
  تاريخ : پنجشنبه سوم مرداد 1392 | 15:20 | نویسنده : ♥ آیسان ♥ |
  تاريخ : پنجشنبه سوم مرداد 1392 | 15:17 | نویسنده : ♥ آیسان ♥ |
  تاريخ : پنجشنبه سوم مرداد 1392 | 15:15 | نویسنده : ♥ آیسان ♥ |
  تاريخ : پنجشنبه سوم مرداد 1392 | 15:13 | نویسنده : ♥ آیسان ♥ |
  تاريخ : پنجشنبه سوم مرداد 1392 | 15:11 | نویسنده : ♥ آیسان ♥ |
  اســــــــــــــــــــــــــــــم : دروغ شیرین

  خلاصه :
  آناهید زند دانشجوی پزشکی است او که سالها عاشقانه پسر عمه خود کاوه را دوست داشته فقط به خاطر یک شوخی که از طرف دوست صمیمی خود با کاوه انجام میدهد کاوه او را ترک میکند و با همان دختری که او را به انجام این شوخی تحریک کرده بود ازدواج میکند . آناهید افسرده شده محل کار خود را عوض میکند تا دیگر با کاوه برخورد نداشته باشد .در اونجا ....

  نوشته : sparrow  و saghar  ادامه مطلب
  تاريخ : پنجشنبه سوم مرداد 1392 | 15:9 | نویسنده : ♥ آیسان ♥ |